• slidebg1

    OD ZAČÁTKU ROKU JSME VYROBILI

    pocitadlom3 pitné vody

Vítejte

Vítejte na webových stránkách společnosti Úpravny vody Želivka, a.s. a Želivská provozní a.s.

Vítejte na webových stránkách společnosti Úpravny vody Želivka, a.s., a jí 100% vlastněné a ovládané dceřiné společnosti Želivská provozní a.s. Obě společnosti jsou součástí podnikového seskupení ovládaného Hlavním městem Prahou, a tvoří koncern ve smyslu §79 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., kdy řídící osobou je Úpravna vody Želivka, a.s. a řízenou osobou Želivská provozní a.s.

Úpravna vody Úpravna vody Želivka, a.s. nemá žádné zaměstnance a správu a provozování vodohospodářského majetku zajišťuje společnost Želivská provozní a.s. na základě Smlouvy o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Současně zajišťuje Želivská provozní a.s. pro mateřskou společnost administrativní, servisní a investiční činnost na základě Servisní smlouvy.

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

HISTORIE

Historie a vývoj společností Úpravna vody Želivka, a.s. a Želivská provozní a.s.

1966
Začátek štolového přivaděče - spadišťová šachta
1967
Čerpací stanice surové vody - ČSSV 1
1968
BUDAFLO - Dávkování 1
1968
Hráz usazovací nádrže Rýzmburk
1968
Potrubí z Dávkování 1 do Filtrace 1
1968
Regulační vodojem 1
1969
BUDAFLO - Dávkování 1
1969
Filtrace 1
1970
Provozní budova a kolektor k D1
25. 5. 1972
Slavnostní zahájení a uvedení ÚV Želivka do provozu
17. 10 1987
Uvedení III.a stavby ÚV Želivka do provozu – rozšíření úpravny, celkový projektovaný výkon 7 700 l/s surové vody
1997
Založeno Zájmové sdružení právnických osob „Úpravna vody Želivka“
1. 4. 1998
Vznik společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. sloučením Pražských vodáren s.p. a PKVT s.p. – provozování vodohospodářského majetku včetně ÚV Želivka
1. 1. 2002
Založena Úpravna vody Želivka, a.s. – přechod práv a povinností k majetku, který byl převeden Zájmovým sdružením právnických osob „Úpravna vody Želivka“ na tuto akciovou společnost
23. 11. 2012
Zápis společnosti Želivská provozní s.r.o.
5. 11. 2013
Ukončení provozování vodohospodářského majetku ÚVŽ , a.s. společností Pražské vodovody a kanalizace a.s.
6. 11. 2013
Převzetí provozování ÚV Želivka a Vodojemu Jesenice I společností Želivská provozní s.r.o.
17. 06. 2014
Transformace Želivská provozní s.r.o na akciovou společnost.

Několik faktů o nás?

Zajímavé údaje o naší práci.

0

Zásobovaných domácností

0

Odběratelů vody předané

0

Km2 zásobované plochy

Úvodní slovo

Historie a vývoj společností Úpravna vody Želivka, a.s. a Želivská provozní a.s.

Úpravna vody Želivka, a.s. (ÚVŽ) a její dceřiná společnost Želivská provozní a.s. (ŽePro) jsou vodárenské společnosti, které se podílejí na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy.

ÚVŽ byla založena dne 1. 1. 2002 a je společností vlastněnou 64 obcemi, kde majoritní podíl (90,035%) vlastní hl. m. Praha. K 23. 11. 2012 vznikla Želivská provozní a.s., která je na základě smluvního vztahu pověřena majitelem vodárenské infrastruktury (ÚVŽ) k výrobě, distribuci a prodeji pitné vody.

Výrobu pitné vody zajišťuje od 6. 11. 2013, kdy skočilo provozování úpravny společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ŽePro navíc zajišťuje pro ÚVŽ veškeré administrativní, servisní služby a to včetně realizace investiční činnosti.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody do Prahy je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 51,97 km do vodojemu Jesenice I u obce Vestec. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 %. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Maximálním projektovaným špičkovým výkonem 7 m3/s pitné vody a současným výkonem okolo 3 m3/s pitné vody se řadí úpravna vody Želivka k největším úpravnám vody v Evropě a je největší úpravnou vody v České republice.

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov, která má objem 266,5 mil. m3 vody. Základní technologií úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého. Pitná voda je zdravotně zabezpečena ozonem a chlorem.

Kontakty

Kontakty na Želivská provozní a.s. a Úpravna vody Želivka a.s.

Úpravna vody Želivka, a.s.

K Horkám 16/23
102 00 Praha 10

IČ: 26496224
DIČ: CZ26496224
Telefon: +420 270 002 500

Datová schránka: ra3gtzn
Bankovní spojení: 107-1280540267/0100

E-mailová adresa: info@zelivska.cz
Webové stránky: www.zelivska.cz
Spisová značka: B7437 vedená u Městského soudu v Praze

Želivská provozní a.s.

K Horkám 16/23
102 00 Praha 10

IČ: 29131804
DIČ: CZ29131804
Telefon: +420 270 002 500

Datová schránka: usqnf7h
Bankovní spojení: 107-1280550297/0100

E-mailová adresa: info@zelivska.cz
Webové stránky: www.zelivska.cz
Spisová značka: B 19766 vedená u Městského soudu v Praze

Provoz úpravny vody:

Úpravna vody Želivka
Hulice 106
257 63 Trhový Štěpánov

Telefon: +420 327 518 202
Fax: +420 327 531 853