• slidebg1

    OD ZAČÁTKU ROKU JSME VYROBILI

    pocitadlom3 pitné vody

Vítejte

Vítejte na webových stránkách společnosti VODA Želivka, a.s. a Želivská provozní a.s.

Vítejte na webových stránkách společnosti VODA Želivka, a.s., a jí 100% vlastněné a ovládané dceřiné společnosti Želivská provozní a.s. Obě společnosti jsou součástí podnikového seskupení ovládaného Hlavním městem Prahou, a tvoří koncern ve smyslu §79 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., kdy řídící osobou je VODA Želivka, a.s. a řízenou osobou Želivská provozní a.s.

Úpravna vody VODA Želivka, a.s. nemá žádné zaměstnance a správu a provozování vodohospodářského majetku zajišťuje společnost Želivská provozní a.s. na základě Smlouvy o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti VODA Želivka, a.s.

Současně zajišťuje Želivská provozní a.s. pro mateřskou společnost administrativní, servisní a investiční činnost na základě Servisní smlouvy.

Želivská provozní a.s. zajišťuje většinu činností vlastními silami.

HISTORIE

Historie a vývoj společností VODA Želivka, a.s. a Želivská provozní a.s.

1966
Začátek štolového přivaděče - spadišťová šachta
1967
Čerpací stanice surové vody - ČSSV 1
1968
BUDAFLO - Dávkování 1
1968
Hráz usazovací nádrže Rýzmburk
1968
Potrubí z Dávkování 1 do Filtrace 1
1968
Regulační vodojem 1
1969
BUDAFLO - Dávkování 1
1969
Filtrace 1
1970
Provozní budova a kolektor k D1
25. 5. 1972
Slavnostní zahájení a uvedení ÚV Želivka do provozu
17. 10 1987
Uvedení III.a stavby ÚV Želivka do provozu – rozšíření úpravny, celkový projektovaný výkon 7 700 l/s surové vody
1997
Založeno Zájmové sdružení právnických osob „Úpravna vody Želivka“
1. 4. 1998
Vznik společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. sloučením Pražských vodáren s.p. a PKVT s.p. – provozování vodohospodářského majetku včetně ÚV Želivka
1. 1. 2002
Založena Úpravna vody Želivka, a.s. – přechod práv a povinností k majetku, který byl převeden Zájmovým sdružením právnických osob „Úpravna vody Želivka“ na tuto akciovou společnost
23. 11. 2012
Zápis společnosti Želivská provozní s.r.o.
5. 11. 2013
Ukončení provozování vodohospodářského majetku ÚVŽ , a.s. společností Pražské vodovody a kanalizace a.s.
6. 11. 2013
Převzetí provozování ÚV Želivka a Vodojemu Jesenice I společností Želivská provozní s.r.o.
17. 06. 2014
Transformace Želivská provozní s.r.o na akciovou společnost.
24. 06. 2021
Dne 23.06.2021 schválila valná hromada společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. změnu názvu na VODA Želivka, a.s.

Několik faktů o nás?

Zajímavé údaje o naší práci.

0

Zásobovaných domácností

0

Odběratelů vody předané

0

Km2 zásobované plochy

Úvodní slovo

Historie a vývoj společností VODA Želivka, a.s. a Želivská provozní a.s.

VODA Želivka, a.s. (VŽ) a její dceřiná společnost Želivská provozní a.s. (ŽePro) jsou vodárenské společnosti, které se podílejí na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy.

ÚVŽ byla založena dne 1. 1. 2002 a je společností vlastněnou 64 obcemi, kde majoritní podíl (90,035%) vlastní hl. m. Praha. K 23. 11. 2012 vznikla Želivská provozní a.s., která je na základě smluvního vztahu pověřena majitelem vodárenské infrastruktury () k výrobě, distribuci a prodeji pitné vody.

Výrobu pitné vody zajišťuje od 6. 11. 2013, kdy skočilo provozování úpravny společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ŽePro navíc zajišťuje pro ÚVŽ veškeré administrativní, servisní služby a to včetně realizace investiční činnosti.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody do Prahy je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 51,97 km do vodojemu Jesenice I u obce Vestec. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 %. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Maximálním projektovaným špičkovým výkonem 7 m3/s pitné vody a současným výkonem okolo 3 m3/s pitné vody se řadí úpravna vody Želivka k největším úpravnám vody v Evropě a je největší úpravnou vody v České republice.

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov, která má objem 266,5 mil. m3 vody. Základní technologií úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého. Pitná voda je zdravotně zabezpečena ozonem a chlorem.

Kontakty

Kontakty na VODA Želivka a.s. a Želivská provozní a.s.

VODA Želivka, a.s.

K Horkám 16/23
102 00 Praha 10

IČ: 26496224
DIČ: CZ26496224
Telefon: +420 270 002 500

Datová schránka: ra3gtzn
Bankovní spojení: 107-1280540267/0100

E-mailová adresa: info@zelivska.cz
Webové stránky: www.zelivska.cz
Spisová značka: B7437 vedená u Městského soudu v Praze

Želivská provozní a.s.

K Horkám 16/23
102 00 Praha 10

IČ: 29131804
DIČ: CZ29131804
Telefon: +420 270 002 500

Datová schránka: usqnf7h
Bankovní spojení: 107-1280550297/0100

E-mailová adresa: info@zelivska.cz
Webové stránky: www.zelivska.cz
Spisová značka: B 19766 vedená u Městského soudu v Praze

Provoz úpravny vody:

Úpravna vody Želivka
Hulice 106
257 63 Trhový Štěpánov

Telefon: +420 327 518 202
Fax: +420 327 531 853