COMPLIANCE PROGRAM

společností skupiny VODA Želivka

Compliance program

Compliance program skupiny VODA Želivka ve formátu PDF

Compliance program skupiny VODA Želivka

Compliance program společností skupiny VODA Želivka je součástí corporate governance se zaměřením na předcházení trestné činnosti a na možnost oznamovat nevhodná nebo protiprávní jednání a upravuje zejména zásady chování a jednání zaměstnanců a odpovědných osob vůči smluvním a obchodním partnerům, spolupracovníkům, třetím stranám i mezi zaměstnanci navzájem, a to v návaznosti na příslušné právní předpisy, interní předpisy, všeobecně požadované mravní a etické společenské normy chování i a na obchodní praxi. Oznámit podezření ze spáchání protiprávního, nekalého či neetického jednání, souvisejícího s činností osob, jednajících jménem firem skupiny VODA Želivka je možno realizovat prostřednictvím komunikačních kanálů (zelená linka, e-mail, písemně na adresu sídla firmy.)

Etický kodex skupiny VODA Želivka

Etický kodex skupiny VODA Želivka ke stažení ve formátu pdf.

Deklarace protikorupčního jednání skupiny VODA Želivka

Deklarace skupiny VODA Želivka ke stažení ve formátu pdf.

Komunikační kanály

Komunikační kanály ke stažení ve formátu pdf.