Jak žádost doručit?

Jakým způsobem může být žádost o vyjádření doručena?

Jakým způsobem může být žádost o vyjádření doručena?

  • osobně

Žádosti o vyjádření  doručené osobně jsou přijímány v sekretariátu v 1. patře sídla společnosti Želivská provozní a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Pro zaevidování žádosti doručené elektronickou poštou je nutné zaslat:

  • řádně vyplněnou žádost o stanovisko (formulář žádosti je nutné řádně uložit a odeslat jako přílohu emailu)
  • další požadované podklady dle typu stavby

  (max. formát A3 a  přílohy musí být ve formátu *jpg., *pdf.)
Vyjádření bude pracovníky oddělení zpracováno a odesláno zpět poštou, případně připraveno k osobnímu vyzvednutí.