Graf výroby vody

Množství vyrobené pitné vody v úpravně vody Želivka k 31.12.2020

Graf výroby vody ke stažení

Množství vyrobené pitné vody v úpravně vody Želivka k 31.12.2020