ETICKÝ KODEX

koncernových společností Úpravna vody Želivka, a.s. a Želivská provozní a.s.

(dále také jen Etický kodex koncernu ÚVŽ)

Etický kodex

Etický kodex koncernu ÚVŽ ve formátu PDF

Etický kodex koncernu ÚVŽ

Tento Etický kodex je základem pro koncernový „Compliance systém“, jenž je vytvořen jako součást corporate governance se zaměřením na předcházení trestné činnosti a upravuje zejména zásady chování a jednání zaměstnanců a odpovědných osob vůči smluvním a obchodním partnerům, spolupracovníkům, třetím stranám i mezi zaměstnanci navzájem, a to v návaznosti na příslušné právní předpisy, interní předpisy, všeobecně požadované mravní a etické společenské normy chování i a na obchodní praxi. Případné porušení tohoto kodexu, či připomínky lze nahlásit na etické lince.

Kontakt:
Kontaktní adresa etické linky uvnitř dokumentu.