PODKLADY PRO VYJÁDŘENÍ

Jaké podklady jsou potřebné pro vyjádření?

Rodinný dům:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost (formulář žádosti o vyjádření v textovém souboru formátu pdf. je možno získat na našich webových stránkách v Žádost o stanovisko)
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
 • koordinační situace stavby
 • projektovou dokumentaci dle stupně řízení, ke kterému žádáte vyjádření (zejména technickou zprávu)

Přípojky technické infrastruktury:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost (formulář žádosti o vyjádření v textovém souboru formátu pdf. je možno získat na našich webových stránkách v Žádost o stanovisko)
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území či předmětné stavby

Studna:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost (formulář žádosti o vyjádření v textovém souboru formátu pdf. je možno získat na našich webových stránkách v Žádost o stanovisko)
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
 • koordinační situace stavby
 • projektovou dokumentaci dle stupně řízení, ke kterému žádáte vyjádření
 • Hydrogeologický posudek

Průzkumný geologický vrt:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost (formulář žádosti o vyjádření v textovém souboru formátu pdf. je možno získat na našich webových stránkách v Žádost o stanovisko)
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
 • koordinační situace stavby
 • projekt hydrogeologického průzkumného vrtu

Vrt pro tepelné čerpadlo:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost (formulář žádosti o vyjádření v textovém souboru formátu pdf. je možno získat na našich webových stránkách v Žádost o stanovisko)
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
 • koordinační situace stavby
 • projektovou dokumentaci dle stupně řízení, ke kterému žádáte vyjádření
 • Hydrogeologický posudek

Domácí čistírna odpadních vod:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost (formulář žádosti o vyjádření v textovém souboru formátu pdf. je možno získat na našich webových stránkách v Žádost o stanovisko)
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
 • koordinační situace stavby
 • projektovou dokumentaci dle stupně řízení, ke kterému žádáte vyjádření
 • Hydrogeologický posudek, popřípadě posouzení možnosti vsaku

Ostatní:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost (formulář žádosti o vyjádření v textovém souboru formátu pdf. je možno získat na našich webových stránkách v Žádost o stanovisko)
 • katastrální situace s vyznačením zájmového území či předmětné stavby
 • koordinační situace stavby
 • Případně kontaktujte zpracovatele stanovisek, jaké další podklady jsou vyžadovány pro Váš konkrétní stavební záměr