Pro obchodní partnery

Služby a činnosti pro veřejnost

  • vydává stanoviska k investičním záměrům třetích osob
  • poskytuje stanoviska ke stavbám na úrovni územního řízení, stavebního povolení a realizační dokumentace
  • uzavírá majetkoprávní smlouvy
  • poskytuje informace o majetku
  • řeší stížnosti občanů