Úvodní slovo

Historie a vývoj společností VODA Želivka, a.s.(Úpravna vody Želivka, a.s.) a Želivská provozní a.s.

VODA Želivka, a.s. (VŽ) a její dceřiná společnost Želivská provozní a.s. (ŽePro) jsou vodárenské společnosti, které se podílejí na správě a provozování Středočeské vodárenské soustavy.

ÚVŽ byla založena dne 1. 1. 2002 a je společností vlastněnou 64 obcemi, kde majoritní podíl (90,035%) vlastní hl. m. Praha. K 23. 11. 2012 vznikla Želivská provozní a.s., která je na základě smluvního vztahu pověřena majitelem vodárenské infrastruktury (VŽ) k výrobě, distribuci a prodeji pitné vody.

Výrobu pitné vody zajišťuje od 6. 11. 2013, kdy skočilo provozování úpravny společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ŽePro navíc zajišťuje pro veškeré administrativní, servisní služby a to včetně realizace investiční činnosti.

Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody do Prahy je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 51,97 km do vodojemu Jesenice I u obce Vestec. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 %. Úpravna dále zásobuje pitnou vodou i oblasti Středočeského kraje a kraje Vysočina.

Maximálním projektovaným špičkovým výkonem 7 m3/s pitné vody a současným výkonem okolo 3 m3/s pitné vody se řadí úpravna vody Želivka k největším úpravnám vody v Evropě a je největší úpravnou vody v České republice.

Úpravna vody Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávána z vodárenské nádrže Švihov, která má objem 266,5 mil. m3 vody. Základní technologií úpravy vody je koagulační filtrace s dávkováním síranu hlinitého. Pitná voda je zdravotně zabezpečena ozonem a chlorem.

AKCIONÁŘI

Seznam akcionářů společnosti VODA Želivka, a.s.

VODA Želivka, a.s. se sídlem Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, IČO: 26496224, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Základní kapitál společnosti 2.626.500.000 Kč je rozdělen na:

jeden milion kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (slovy: jedentisícdevětsetčtyřicetšestkorunčeskýchpadesáthaléřů) každé z nich, znějících na jméno
a
jeden milion kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 680 Kč (slovy: šestsetosmdesátkorunčeských) každé z nich, znějících na jméno.

Akcie společnosti nejsou registrované.
Akcie byly emitovány 6.11.2010.AKCIONÁŘ %
1 Hlavní město Praha 90,0353
2 Arneštovice 0,0004
3 Benešov 1,0915
4 Beroun 1,2848
5 Bukovany 0,0309
6 Čechtice 0,0617
7 Čerčany 0,0688
8 Červená Řečice 0,0219
9 Čtyřkoly 0,004
10 Divišov 0,0404
11 Dolní Břežany 0,042
12 Dolní Kralovice 0,0387
13 Havlíčkův Brod 0,7373
14 Hněvkovice 0,0076
15 Horka II 0,0034
16 Horoměřice 0,1476
17 Hořepník 0,0269
18 Hulice 0,0105
19 Humpolec 0,4559
20 Hvozdnice 0,0148
AKCIONÁŘ %
21 Chrustenice 0,0239
22 Chýně 0,0116
23 Jílové u Prahy 0,7473
24 Davle 0,1869
25 Kamenný Přívoz 0,0238
26 Měchenice 0,0777
27 Jinočany 0,0239
28 Jiřice 0,015
29 Kladno 0,8147
30 Kladruby 0,2212
31 Košetice 0,0245
32 Kožlí 0,0037
33 Krásná Hora 0,0059
34 Krhanice 0,076
35 Křelovice 0,0004
36 Křivsoudov 0,016
37 Ledeč n. Sázavou 0,369
38 Loket 0,0148
39 Lštění 0,0047
40 Ml. Břiště 0,001
AKCIONÁŘ %
41 Mrač 0,0192
42 Onšov 0,0107
43 Pacov 0,0932
44 Pavlovice 0,0236
45 Pelhřimov 0,9299
46 Pošná 0,0137
47 Praskolesy 0,0245
48 Říčany 0,5023
49 Samšín 0,0113
50 Senohraby 0,0279
51 Senožaty 0,0282
52 Soutice 0,0072
53 Tehov 0,0236
54 Tlustice 0,0144
55 Trhový Štěpánov 0,2558
56 Týnec nad Sázavou 0,2015
57 Velké Popovice 0,0195
58 Vlašim 0,5234
59 Všechlapy 0,0018
60 Zbuzany 0,0257
AKCIONÁŘ %
61 Zdice 0,1097
62 Zruč n. Sázavou 0,3051
63 Žebrák 0,0044
64 Želiv 0,037

Statutární orgány

Představenstvo:

předseda představenstva: Mgr. Mark Rieder
místopředseda představenstva: Mgr. Luděk Jeništa
člen představenstva: Ing. Jiří Rosický
člen představenstva: prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
člen představenstva: Ladislav Med

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Mgr. Jan Tecl, MBA
1. místopředseda dozorčí rady: JUDr. Zuzana Chlupáčová
2. místopředseda dozorčí rady: Ing. Romana Bocková
člen dozorčí rady: Bc. Lukáš Tůma
člen dozorčí rady: Mgr. Vojtěch Pištora
člen dozorčí rady: Ing. Šárka Endrlová
člen dozorčí rady: Václav Bílek
člen dozorčí rady: Ing. David Michalička
člen dozorčí rady: Ing. Jiří Blažek

Odměny statutárních orgánů

Valná hromada schválila pro členy orgánů společnosti odměny za výkon funkce s účinností od 1.07.2015 takto:

Představenstvo:

předseda představenstva: 25 000,-Kč měsíčně
místopředseda představenstva: 22 000,-Kč měsíčně
člen představenstva: 20 000,-Kč měsíčně

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: 20 000,-Kč měsíčně
místopředsedkyně dozorčí rady: 19 000,-Kč měsíčně
člen dozorčí rady: 18 000,-Kč měsíčně

Členové orgánů, kteří jsou zastupitelé obce, jenž je akcionářem VŽ a jsou uvolnění pro výkon funkce dle zákona o obcích, nemají právní nárok na odměnu za výkon funkce člena orgánů kapitálové společnosti.