Pro akcionáře

Informace pro akcionáře VODA Želivka, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti VODA Želivka, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti na 17. června 2022 od 09.00 hod. do zasedací místnosti úpravny vody Želivka v Hulicích.

(Součástí pozvánky jsou Stanovy VODA Želivka, a.s., a vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.)
Stahněte si pozvánku

Výroční zprávy

Výroční zprávy společnosti VODA Želivka, a.s. 2003 - 2021

Konsolidovaná výroční zpráva 2021

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Konsolidovaná výroční zpráva 2018

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Konsolidovaná výroční zpráva 2019

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Konsolidovaná výroční zpráva 2020

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Konsolidovaná výroční zpráva 2016

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Konsolidovaná výroční zpráva 2017

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Fond ochrany jakosti vody

Pravidla využívání Fondu ochrany jakosti vody v povodí vodárenského zdroje Švihov

Pravidla s účiností od 16.06.2017

Pravidla ke stažení ve formátu pdf.